marocco Destinations

Läs mer om arbetet längre ner…

Marocco Destinations är ett samarbete mellan svenska och marockanska guider. Hemsidan skapades för att fånga nya kunder och för att informera om de olika turerna som man erbjuder.

Vi har fokuserat på en enkel och snabb hemsida som i dagsläget ska fungera som informationsportal för potentiella och befintliga kunder. Målet var att bygga en grund som lätt kan utvecklas längre fram.

Viktiga punkter:

– Tydliga kommunikationssätt med kontaktformulär och koppling till sociala kanaler.
– Koppla på “Google Analytics” och “Facebook pixel”.
– Bra beskrivande texter för alla olika turer.
– Bra bilder.

Besök sidan