Genuin Omsorg

Läs mer om arbetet längre ner…

När ett nytt omsorgsföretag inom hemtjänst ville ta sig in på marknaden i Östergötland, kontaktade de oss för att ta fram en logotyp, visitkort, roll-up och en webbplats.

Efter möte med ägarna kring företagets vision och arbetssätt började vi designa logotypen. Vi ville representera den glöd som driver ägarna till att hjälpa den äldre generationen. Samtidigt ville vi att logotypen (texten) skulle vara mjuk i sin form för ett inge en familjär och varm känsla. Dessa former gör den mer lättillgänglig. Vi tog fram en bildmärke där en flamma syns inuti ett hjärta.

genuin omsorg