Titel-taggen – En central roll i din SEO-strategi

Sidans titel-tagg är väldigt viktigt för att namnge sidan och visa för sökmotorn vad just denna sida handlar om. Titeln är även viktig för användbarhet, SEO och delning på sociala medier. Det är bland det första en sökmotor analyserar och kan vara helt avgörande för om din sida syns i sökresultatet eller inte. Titeln har därför en central roll i en SEO-strategi.

Vad är en titel-tagg?

En titel-tagg är ett HTML-element som anger titeln på en webbsida. Titeln på en webbsida är tänkt att vara en exakt och koncis beskrivning av sidans innehåll. En sidtitel är olika för varje enskild sida och du bestämmer själv vad varje undersida ska ha för titel.

<head>
  <title>Exempeltitel som beskriver innehållet</title>
</head>

Varför är titel-taggen viktig?

Titel-taggar är en viktig faktor för att hjälpa sökmotorer att förstå vad din sida handlar om, och de är det första intrycket som många människor har av din sida. Titel-taggen används på tre nyckelplatser: (1) sökmotorers resultatsidor (SERP), (2) webbläsare och (3) sociala nätverk.

1. Sökmotorns resultatsidor

Din titel-tagg visas på sökmotorns resultatsidor (SERP) som klickbar rubrik för ett visst sökresultat.
Det är ofta en besökares första upplevelse av din webbplats. Även om din webbplats rankas bra, kan en bra titel vara avgörande för om någon klickar på din länk eller inte.

2. Webbläsarens fönster

Din titel-tagg visas också högst upp i din webbläsare och fungerar som en platshållare, speciellt för personer som har många webbläsarflikar öppna. Unika titlar med nyckelord i början av titeln är att rekommendera.

3. Sociala nätverk

Din titel-tagg visas när någon delar din webbplats på Facebook eller annan social plattform.
Tänk på att vissa sociala nätverk (inklusive Facebook och Twitter) har egna meta-taggar, så att du kan ange titlar som skiljer sig från din huvudtiteltagg. Detta ger dig möjlighet att optimera för varje nätverk och ange längre titlar när det kan vara fördelaktigt.

E-handel och CTR

Att skriva en titel tag är både en konst och en vetenskap. Eftersom både människor och algoritmer kommer att använda titeln måste din titel att vara lätt att läsa för båda. Det är viktigt att titeln exakt återspeglar vad sidan handlar om och den ska uppmuntra människor att klicka på den.

Titeln är den första chansen som en e-handel får för att fånga uppmärksamheten hos potentiella kunder och skilja sig från konkurrensen. En dåligt skriven titel tagg kan minska din CTR (click through rate), vilket är ett variabel som sökmotorer använder i sina rankningar.