Sökmotoroptimering (SEO)

Vi bygger alltid en hemsida med SEO i åtanke. Det är viktigt att man redan från start definierar vilka sökord man vill fokusera på. Några viktiga saker som lägger grunden är rubriker, titel-taggar, meta-beskrivningar, alt-attribut på bilder, länkstruktur och innehåll. Vill ni att vi ”synar” er hemsida så har vi tagit fram en tjänst (SEO-GRUND) för detta.

En viktig sak är att utvärdera trafiken till hemsidan. Men vår tjänst SÖKORDSANALYS hjälper vi er att utvärdera sökresultaten från google. Här kan man se vilka sökord som besökarna kommer ifrån och vad de letar efter. Därefter kan man välja ut de sökord och termer som man vill fokusera på och förbättra. Här krävs en långsiktig strategi för att arbeta upp dessa söktermer. Uppföljning var 3:e månad är att rekommendera.

LÄSTIPS!
Artikel: Hur man skapar SEO optimerat webbplatsinnehåll.

SEO-tänk av Synas Mera

SEO-akuten

Vi har tagit fram två tjänster som utgör grunden för arbetet med att synas i sökresultatet.

Kontakta oss
1. SEO-grund

Vi går igenom hemsidan och ger råd och förslag på förbättringar som bör vara på plats för att lägga grunden för sökmotoroptimering.

Vi går igenom interna och externa länkar. Vi ser över rubriker och <titel>/<meta>-taggar för att se vilken information som hemsidan presenterar för sökmotorer.

Vi analyserar även innehållet och uppbyggnaden av sidan. Vi ger direktiv kring innehåll (content) som bör läggas till för att ranka högre och listar upp förbättringspunkter.

2. Sökordsanalys

Vi kollar på vilka sökord och söktermer som leder trafiken till er sida. Detta är viktigt för att se vad det är som besökarna letar efter och vilka sökord som man ska arbeta med för att placera sig högre.

Det är viktigt att följa upp arbetet kontinuerligt för att se hur sökresultaten förändras.

Exponering/placering: Vi kollar på hur populära sökorden är i förhållande till er placering i sökresultatet för varje sökord.

Klick: Hur många klick ger ett sökord? Är det aktuellt att lägga mer fokus på sökordet för att få mer trafik?

Hämtar ur bloggen