Att förstå grunderna i sökordsforskning (Keyword Research) eller ”Hur hittar jag rätt sökord?”

Sökord är termer eller fraser, korta eller långa, som används för att bäst beskriva ditt företag, vad du gör och vem du är. Genom att använda nyckelord på hela din webbplats, i ditt innehåll, kommer Google att kunna förstå din bransch och vilken typ av information som finns på din webbplats och sedan förhoppningsvis ranka dig på de första två sidorna av sökresultatet.

Det är en gammal praxis att ditt sökord bara är ett eller två ord. Idag, i en värld av Siri och röstsökningar, rekommenderas det starkt att dina sökord är längre och mer specifika (long tail). Detta nämnde vi kort i artikeln Sökordsanalys (SEO). Men du ska inte ge upp de korta nyckelorden eftersom en blandning av båda kommer att hjälpa dig fånga upp olika typer av sökningar.

Börja med SEO

Sökvolym eller ”antal sökningar” (Search Volume)

Du kan använda Google Trends för att se hur populärt ett sökord eller fras är. Det vill säga antalet sökningar som förväntas för ett nyckelord. Rimligen anges ett medelvärde för antal sökningar per månad. Utvärdera potentiell sökmotortrafik och avgör om det är värt att fokusera på den termen.

Om det finns en hög sökvolym, vet du att det är något som många söker efter. Det innebär också att konkurrensen för sökordet eller frasen förmodligen är mycket hög och det blir svårare att ranka högt i sökresultatet.

Om sökvolymen är låg är det inte många som är intresserade av det nyckelordet eller frasen. Det kan vara slöseri med tid och energi att fokusera på en term om det inte kommer att innebära mycket potentiell trafik.

TIPS: Låg sökvolym kan också betyda att man använder en annan sökterm än just den du har använt. Prova att söka efter synonymer!

Konkurrens

Ta reda på vilka dina konkurrenter är för de utvalda nyckelorden. Ett enkelt sätt att göra detta är att helt enkelt skriva in sökordet i Google och därefter skapa ett kalkylblad som beskriver de webbplatser/företag som visas på de första 1-2 sidorna av sökresultaten. Med hjälp av Web Page Word Counter kan du se hur många gånger olika ord används på en hemsida.

Hur ska du veta vilka webbplatser i din bransch som är svåra att slå ut? Ett grundläggande tips är att se hur detaljrikt och djupgående deras innehåll är. Känner du att du kan erbjuda besökaren en bättre upplevelse med bättre innehåll så är det fritt fram att försöka konkurrera ut någon på den sökfrasen eller nyckelordet.

Vill du veta mer?

Läs gärna inlägget om Sökordsanalys.