Ompekning av länkar (301 redirects)

Först och främst: Vad är en ompekning?
Svar: När någon går in på en gammal länk där sidan har flyttats så medför en ompekning (redirect) att besökaren slussas vidare till rätt sida. I annat fall landar man på en 404 sida (sidan som efterfrågas finns inte eller kan inte hittas).

En ompekning är ett sätt att skicka både användare och sökmotorer till en annan URL än den som de ursprungligen begärt. De två vanligaste omdirigeringarna är 301 & 302.

Typer ompekningar

301, ”Flyttas permanent” rekommenderas för SEO
302, ”Flyttad tillfälligt”

301 – flyttad permanent

En 301:a pekar den gamla webbsidan (URL:en) till den nya webbsidan som gäller istället. En 301:a är en permanent ompekning som bibehåller mellan 90-99% av länkens egna rankningsstyrka (länkkraft) till den omdirigerade sidan. Koden 301 hänvisar till HTTP-statuskoden för denna typ av ompekning. I de flesta fall är en 301:a den bästa metoden för implementering av ompekningar på en webbplats.

302 – flyttad temporärt

En tillfällig ompekning (302) exempelvis användas då man underhåller sidan och måste tillfälligt stänga av vissa delar av en webbplats. En 302:a säger till en sökmotor att inte ta bort den gamla sidan ur sin historik, utan den gamla länken behåller sin länkkraft. Några av Googles medarbetare har sagt att det finns fall där 301 och 302 behandlas på liknande sätt. Vår erfarenhet tyder dock på att det säkraste sättet att bibehålla länkens rankningsstyrka är att använda 301 när den angivna sidan har flyttats permanent.

Bästa praxis

En 301-ompekning är att föredra för både användare och sökmotorer. En 301:a indikerar för både webbläsare och sökrobotar att sidan har flyttats permanent. Sökmotorer tolkar detta som att innehållet eller en uppdaterad version av den finns på den nya webbadressen. Det innebär att länkkraft från den ursprungliga sidan flyttas över till den nya webbadressen.
När du flyttar en sida från en URL till en annan, kommer sökmotorerna att ta lite tid att upptäcka 301:an för att sedan kreditera den nya sidan med länkkraften (rankningen och förtroendet) från den gamla sidan.