Broschyr till Marieborg

Design av broschyrer till Marieborgs Folkhögskola.
Ledord: Kreativt, lärorikt och informativt.

Vi arbetade i nära samarbete med kunden för att tillsammans hitta rätt formspråk. Broschyren riktar sig till ungdomar som vill studera med inriktning på kreativa kurser.
För att komma igång, och spara tid, tog vi fram en grundläggande designidé som vi sedan vidareutvecklade tillsammans med till kunden.

Layoutmässigt höll vi samma stil genom hela broschyren fast tillät oss vara kreativa och bryta mönster där det passade. Eftersom det handlar om kreativa kurser (film, musik, skrivande…) så ville kunden även att broschyren skulle vara kreativ i sitt utförande.

För att göra innehållet lätt att navigera (mitt bland all kreativ formgivning) har vi använt oss av olika hierarkiska regler.
Färg: Varje avsnitt inleds med en färgad gradient som även återfinns i innehållsförteckningen i början. här separeras den inledande beskrivningen av kursen från övrig text.
Storlek: Rubriker och underrubriker skiljer sig i storlek för att fungera som hållplatser och dela in texten i lagom stora delar.

kreativ broschyr 3

Äpplet, som återfinns i loggan, syns lite här och var i broschyren. Alltid i olika färger.

I slutändan var vi väldigt nöjda med broschyren. Arbetet flöt på och vi var redo för tryck redan efter två veckor. Den andra veckan användes av kunden för att korrekturläsa och komma med revideringar.

Broschyren trycktes upp i ca 800 exemplar.

En månad senare var kunden redan tillbaka. De ville nu ta fram material kring de övriga kurserna på skolan.

 

(Tryckt hos ramochreklam.se i Norrköping)

Instagram: @marieborgfhsk
Webb: marieborg.org